Opłatę produktową rozliczyło już 5062 firm*

* Liczba firm, które naliczyły opłatę i przygotowały raporty przy pomocy serwisu www.oplataproduktowa.pl począwszy od jego powstania, czyli od 2006 roku.

Opłata produktowa

W tym serwisie znajdziesz informacje o opłacie produktowej oraz naliczysz i przygotujesz raporty dla Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (j.t.:Dz.U.2007.90.607).

Do 31 marca 2014 roku należy złożyć we właściwym urzędzie marszałkowskim sprawodanie z naliczonej opłaty produktowej.

Kwota wolna od wpłaty wynosi 50,- zł, niemniej każdy przedsiębiorca, którego dotyczy opłata produktowa powinien złożyć roczne sprawozdanie do właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca. Koszt naliczenia opłaty wynosi 50 zł + VAT.

Więcej informacji

Jak naliczyć opłatę i przygotować sprawozdania?

Przygotowaliśmy dla Państwa serwis, w którym szybko i bez instalowania żadnego oprogramowania naliczą Państwo opłatę produktową. System został zaprojektowany z myślą o początkujących użytkownikach, więc jest prosty w obsłudze i poprowadzi cię krok po kroku przez cały proces przygotowywania raportu do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozpocznij naliczanie opłaty

Biura rachunkowe

Naliczanie opłaty zostało przygotowane również pod kontem biur rachunkowych, które naliczają opłatę dla wielu podmiotów. Roczny abonament za naliczanie opłaty w serwisie dla biura rachunkowego kosztuje 390 zł + VAT i umożliwia naliczenie opłaty produktowej dla nieograniczonej liczby przedsiębiorstw.

Założ konto dla biura rachunkowego