Opłatę produktową rozliczyło już 5189 firm*

* Liczba firm, które naliczyły opłatę i przygotowały raporty przy pomocy serwisu www.oplataproduktowa.pl począwszy od jego powstania, czyli od 2006 roku.

Opłata produktowa

W tym serwisie znajdziesz informacje o opłacie produktowej oraz naliczysz i przygotujesz nieodpłatnie raporty dla Urzędu Marszałkowskiego za lata ubiegłe zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami do roku 2013:
- ustawą z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (j.t.:Dz.U.2007.90.607, ze zmianami)
- ustawą z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638, ze zmianami)

Uzyskasz ponadto wyjaśnienia dotyczące roku 2014 i zmian w przepisach:
- ustawie z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (j.t.:Dz.U.2014.1413) ?
- ustawie z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888)

Więcej informacji

Opłata produktowa w 2014 roku

Aplikacja nie wspiera naliczania opłaty produktowej w 2014 roku. Opłatę możesz jednak naliczyć ręcznie korzystając ze wzorów sprawozdań dostępnych poniżej.

Jak naliczyć opłatę i przygotować sprawozdania?

Przygotowaliśmy dla Państwa serwis, w którym szybko i bez instalowania żadnego oprogramowania naliczą Państwo opłatę produktową. System został zaprojektowany z myślą o początkujących użytkownikach, więc jest prosty w obsłudze i poprowadzi cię krok po kroku przez cały proces przygotowywania raportu do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozpocznij naliczanie opłaty (ZA UBIEGŁE LATA)

Biura rachunkowe

Naliczanie opłaty zostało przygotowane również pod kontem biur rachunkowych, które naliczają opłatę dla wielu podmiotów.

Założ konto dla biura rachunkowego (ZA UBIEGŁE LATA)