Polityka prywatności

Czytając, przeglądając czy używając serwisu www.oplataproduktowa.pl, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis www.oplataproduktowa.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu www.oplataproduktowa.pl

Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, prosimy nie odwiedzać serwisu www.oplataproduktowa.pl.

Dane osobowe

W czasie korzystania z www.oplataproduktowa.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Niezapowiedziane wiadomości Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z serwisem www.oplataproduktowa.pl. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.oplataproduktowa.pl, innych usług i produktów oferowanych przez Pracownie Projektową Jacek Demel, lub ofert naszych partnerów.

Informacje komercyjne są filtrowane przez nas w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie - nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary www.oplataproduktowa.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go. www.oplataproduktowa.pl nadaje cookies internautom odwiedzającym strony klientów celem wyróżnienia pojedynczych internautów oraz odróżnienia internautów nowych od powracających. Cookies zawiera jedynie zaszyfrowany identyfikator.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontakowe podane są na stronach www.oplataproduktowa.pl lub w wiadomościach przesyłanych z serwisu do użytkowników.

Odpowiedzialność

Autorzy serwisu nie bierą na siebie odpowiedzialności za reklamy zamieszczone w serwisie. Wprawdzie przykładamy dużą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.